Logo

Povijest

  • Kategorija: O nama
  • Napisao/la Administrator
  • Hitovi: 2921
  • Ispis

Iako, formalno tek od 1944. možemo govoriti o postojanju knjižnice u Veloj Luci, mora se naglasiti kako je ona slijedila tradiciju čitaonica s kraja 19. i prve polovice 20. st. Tako je već 1894. utemeljena čitaonica društva „Hrvatski napredak", koju su slijedile „Pučka štionica" (1908), a u međuratnom razdoblju i "Jugoslavenska čitaonica" te "Seljačka sloga".

Zaključkom mjesnog Narodnooslobodilačkog odbora pokrenut je u studenom 1944. rad „Čitaonice Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte" s knjižnicom i radio-aparatom. Prerastanjem "Narodnog fronta" u "Socijalistički savez radnog naroda" početkom pedesetih, mijenja se naziv («Knjižnica i čitaonica SSRN»), ali i način vođenja knjižnicom.

1952. godine započinje značajnije objedinjavanje razasutog knjižnog fonda, a uvode se i knjige inventara. Od utemeljenja "Narodnog sveučilišta" 1961., knjižnica djeluje u sklopu njegovog "Centra za opće i stručno obrazovanje", pod nazivom «Knjižnica i čitaonica Narodnog sveučilišta». Sedamdesetih se ukida čitaonica, a likvidacijom Narodnog sveučilišta 1975., knjižnica se ponovno vraća u okrilje mjesne konferencije SSRNH, kao dio novoformiranog «Centra za kulturu». Adaptacijom stare palače Franulović Repak 1981., u čijem sklopu knjižnica djeluje i danas, osigurao se primjereni prostor i za čitaonicu.

Od 1981., nakon kompletne reinventarizacije, započelo je katalogiziranje prema normativima UDK sustava, a od 1994. podaci se računalno obrađuju. Krajem 2007. započeo je proces osamostaljivanja. Po Odluci Općinskog vijeća iz 2008. knjižnica je dobila naziv prema hrvatskom književniku Šimi Vučetiću, rodom Velolučaninu. Na spomen stogodišnjice njegova rođenja 21.3.2009. knjižnica je i svečano otvorena.

© 2015 Narodna knjižnica "Šime Vučetić" - Vela Luka